Pic

Envanter Defterinde Hangi Bilgiler Yer Almalıdır?

Envanter Defterinde Hangi Bilgiler Yer Almalıdır?

Envanter defteri, çoğu zaman nizami bir şekilde tutulmuyor olsa da işinizi çok kolaylaştıracağı için planlı bir şekilde girişinin yapılması son derece önemlidir.

Envanter Defteri Nedir?

Envanter defteri, başlangıç tarihinden itibaren bilançoların ve envanterlerin tutulduğu deftere denmektedir. Bu deftere hesap dönemlerinde de gereken bilgiler işlenir. Bununla birlikte defterin süresi 12 aylık bir periyodu kapsar. 12 ayın bitiminden sonraki 3 aylık sürede hesaplar deftere işlenir.

Envanter Defteri İçinde Neler Yer Almalı?

Envanter defteri tüm hesaplarınızın kaydını tutabilmeniz açısından sizin ihtiyaç duyabileceğiniz referans noktalarını da barındırır. Düzenli bir takip yapılabilmesi açısından oldukça fazla işinize yarayacaktır.

  • Açılış ve Kapanış Mizanları: Bu mizanların yazılması esnasında dövizli ve miktarlı muhasebe yapılması söz konusu ise bunların ve ilaveten muavin hesapların da yazdırılması gerekir.

  • Bilanço ve Gelir Tablosu: Baştan itibaren vurgulamış olduğumuz takip sisteminin yapılabilmesi için öncelikli olarak aksatmadan bu değerlerin deftere işlenmesi gerekir. Bununla birlikte bir önceki yıl ve mevcut yılın karşılaştırmalı olarak yer alması da aradaki farkları görmenizi sağlar. Bu yüzden bir önceki yıla ait değerleri de yazmak faydalı olur.